Tikšanās Slovēnijā

 

Komandējums uz Mursku Sobotu. Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis

Tikšanās Murskā Sobotā

Slovēnijas tikšanās ziņojums

Prezentācijas