LLO PROJEKTS

 

ES mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas mācību partnerības projekts „Language learning opportunities - ways out of unemployment risks” [Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis] ir projekts valodu un starpkultūru izglītības jomā.

Projekta numurs: 2012-1-DE2-GRU06-11344 4

Projekta norises termiņš: no 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam

Projekta pieteicējs: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija)

Projekta partneri: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija), GÖNEN HALK EGITIM MERKEZI VE AKSAM SANAT OKULU (Turcija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (Dānija), Vilniaus verslo kolegija ( Lietuva), Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (Slovēnija).

Projekta  mērķis: pieredzes apmaiņa formālajā un neformālajā valodu izglītībā, kas kalpo kā līdzeklis pieaugušo komunikācijas prasmju pilnveidei. Projekta ideja ir radusies mācību procesā nacionālā un Eiropas līmenī - labāk integrēt dažādas grupas, piemēram, riskam pakļautās sociāli nelabvēlīgās grupas un imigrantus, Eiropas sabiedrībā un, izmantojot valodas prasmes, uzlabot viņu profesionālās spējas Eiropas darba tirgū.

Katrā valstī ir virkne metožu, paņēmienu un instrumentu, kam ir dažāda nozīme. Tradicionālās un jaunās komunikācijas metodes ietekmē individuālo darbību, radošumu un starpkultūru kompetenci. Savstarpējā komunikācija, pieredzes apmaiņa un mobilitāte ir galvenais līdzeklis, kas palīdz iedzīvināt šo pieeju darbībā. Projekts ir centrēts uz ieinteresētajām pusēm - skolotājiem, studentiem, lai viņi dalītos pieredzē un iemācītos komunicēt. Projekta gaitā tiks izstrādāta virkne mācību līdzekļu dažādās svešvalodās gan valodas apguvei e-vidē, gan auditorijā. Uzmanība pievērsta pieaugušo izglītībā mazāk izmantotajām netradicionālajām metodēm – e-mācībām, galda spēlēm, atjautības spēlēm, simulācijām, dziesmām, u.c.

Projekts piedāvā valodu apguves moduļus angļu, franču, krievu, latviešu, spāņu un vācu valodā, kas patstāvīgām studijām pieejami projekta mājas lapā sadaļā „Mācību materiāli” .